47 nieuwe Special Friends!

Wij zijn heel trots te kunnen vertellen dat het Friendship Sports Centre inmiddels 120 Special Friends heeft! Dat de teller in korte tijd omhoog is geschoten hebben we te danken aan Hillen & Roosen en Bouwbedrijf Selie. Zij hebben het initiatief genomen gezamenlijk hun netwerk aan te spreken met als resultaat in één klap 47 nieuwe Special Friends erbij. Hier zijn wij heel dankbaar voor. Het zijn dit soort initiatieven die het voortbestaan van het Friendship Sports Centre mede mogelijk maken. Als veilige haven voor mensen met een beperking. Omdat ieder mens moet kunnen sporten.