Organisatie

Het team van het Friendship Sports Centre bestaat uit:

Etienne Spee, Algemeen Directeur – e.spee@friendshipsc.nl

Yvonne Wayper, Officemanager, HR & Vertrouwenspersoon/Integriteitsfunctionaris – y.wayper@friendshipsc.nl

Anja van der Voort, Financiën – a.vandervoort@friendshipsc.nl

Sjoukje Huisman, Financiën – s.huisman@friendshipsc.nl / administratie@friendshipsc.nl

Els Bijl, Senior Beleidsmedewerker Sport & Operationele Zaken – e.bijl@friendshipsc.nl

Bloeme van KesselEvenementen – b.vankessel@friendshipsc.nl / evenementen@friendshipsc.nl

Chiara Spee, Evenementen – c.spee@friendshipsc.nl / evenementen@friendshipsc.nl

Margriet de Ruiter-Zegers, PR, Marketing en Communicatie

Sander van Venetiën, Facilitair Medewerker – s.vanvenetien@friendshipsc.nl

Monique Hogenhuis, Facilitair Medewerker – facilitair@friendshipsc.nl

Milton Kanteman, Floor Manager – m.kanteman@friendshipsc.nl

Ina van Olffen, Floor

Delia van Olffen, Floor

Oxana Krasovskaya, Floor

Peter Bak, Chef Kok – horeca@friendshipsc.nl

Marcel Teiwes, Chef Kok – horeca@friendshipsc.nl

Renate Tuijn, begeleider Friends at Work – friendsatwork@friendshipsc.nl

Ramona Moorman, begeleider Friends at Work – r.moorman@friendshipsc.nl / friendsatwork@friendshipsc.nl

Kirsten Jonker, begeleider Friends at Work – friendsatwork@friendshipsc.nl


Bestuur Friendship Sports Centre

De heer J. Rengers, Voorzitter

Nevenfuncties: Directeur JR Organisatieadviesbureau te Alphen aan den Rijn & Voorzitter Bestuur JR Fonds te Utrecht

De heer H. Menks, Penningmeester

Nevenfuncties: Penningmeester Mixed Hockeyclub de Kikkers

De heer C. Cevat, Secretaris

Nevenfuncties: –

De heer E. van der Burg, Algemeen Bestuurslid

Nevenfuncties: Lid Eerste Kamer / Voorzitter Social Werk NL / Voorzitter Commissie MER / Voorzitter RVC Floriade / Voorzitter RVT Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond / Voorzitter RVT Aidsfonds / Voorzitter Atletiekunie / Voorzitter Nationale Sportherdenking / Voorzitter Vereniging Sociaal Raadslieden / Bestuurslid Yvonne van Gennip Fonds


Bedrijfsmatige informatie

Handelsnaam: Stichting Friendship Sports Centre

Adres: Beemsterstraat 652, 1027 ED Amsterdam

Telefoon: 020 333 1234

E-mail: info@friendshipsc.nl

IBAN: NL38RABO0140582150

KVK: 34152839

BTW: NL811941723B01


Statuten: klik hier

Klachtenprocedure: klik hier

Personeelsregelingen 2021: klik hier

Gedragsregels/gedragscode en regels integriteit FSC: klik hier

Gedragscode en integriteitsbeleid bestuur FSC: klik hier

Jaarrekening 2020: klik hier

Thematische Toets (CBF): klik hier + Begeleidende brief: klik hier

Jaarplan 2021 / Activiteitenverslag 2020: klik hier

Meerjarenplan 2021 – 2023: klik hier

Meerjarenbegroting 2021 – 2023: klik hier

Privacy statement (AVG): klik hier