Friendship Sports Centre

Logo Friendship Sports Centre - horizontaal

Friendship Zwemles

Er kan ingeschreven worden voor kinderen vanaf 5 jaar. Waarbij ons beleid is om te starten met kinderen die ouder zijn. Om de juiste samenstelling van de groep te realiseren en de veiligheid van de zwemles voor uw kind te kunnen waarborgen, is het belangrijk om alle informatie over hun beperking of het rugzakjes te ontvangen.

Doelstelling Friendship Zwemles
Leren zwemmen heeft als doel, kinderen vaardigheden te laten verkrijgen en te beheersen, om op een veilige manier te bewegen en te recreëren in een zwembad. Zelfredzaamheid in het water en daar waar het kan het behalen van het Zwem ABC. Voor kinderen met een beperking zullen deze vaardigheden wellicht ten delen ontwikkeld kunnen worden.

Belangrijk is dat veiligheid, zelfredzaamheid en plezier centraal staan, ook al kan dat voor sommigen alleen bereikt worden door middel van hulp van anderen.

Inhoud
Er wordt gezwommen in een groep van maximaal 2 of 3 kinderen, soms ook alleen. De zwemles in het water duurt 30 minuten. Er wordt gezwommen volgens een bepaalde methodiek (conform de systematiek van de ENVOZ).

Wanneer
Er zijn 3 dagen in de week waarop er gezwommen kan worden. Na inschrijving zal er met ouder/verzorger overlegd worden wat het meest geschikte dag en tijd is. Het Centre zal uiteraard de groepsindeling en synergie in groep de gaten houden. Hoewel er in het water niet echt sprake zal zijn van samenwerken, is in een groep wederzijds respect van groot belang.

Maandag
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00

Dinsdag
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

Woensdag
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30

Kosten
Volledige financiering vanuit het Jeugdfonds Sport Amsterdam.

Aanmelden
Het is belangrijk dat u van te voren weet of u in aanmerking komt voor financiering vanuit het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Dit kunt u doen via Stichting Sina, of via één van de meer dan 1000 intermediairs/hulpverleners in de stad, uw huisarts of sociaal werker.
Indien dit het geval is, kunt u zich gemakkelijk opgeven door een e-mail te sturen aan Els Bijl via e.bijl@friendshipsc.nl. Vermeld in uw email dat het om Friendship zwemles gaat.

Licentie
Het Friendship Sports Centre heeft een licentie van de ENVOZ, de lessen worden gegeven door gediplomeerde en ervaren zwemonderwijzers. Alle onderwijzers hebben een VOG en hebben het document de Gedragscode sociale veiligheid – van de Gemeente Amsterdam ondertekend. Ook heeft het Friendship Sports Centre een vertrouwenspersoon, Yvonne Wayper; y.wayper@friendshipsc.nl.

Visie Friendship Sports Centre
‘Het Friendship Sports Centre, het enige centre ter wereld gebouwd voor mensen met een beperking.’

Ieder kind moet kunnen sporten. Sport geeft plezier, kracht en vertrouwen. Sport verbindt. Onmisbaar voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen met een beperking hebben dit extra hard nodig, maar kunnen niet meekomen op een gewone sportclub.

Is er voor deze kinderen ook ergens een plek om te groeien? Gelukkig wel. Op het Friendship Sports Centre. Het enige sportcentrum ter wereld, waar wekelijks 2.000 kinderen met een beperking sporten. Maar er is meer dan sport alleen. Het Friendship Sports Centre is ook een leerwerkbedrijf. Kinderen en jongeren met een beperking willen later ook gewoon meedraaien in de maatschappij. Net als ieder ander werken om een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen, maar door hun achterstand hebben ze een extra springplank nodig om op de arbeidsmarkt te komen. Het Friendship Sports Centre biedt een veilige en vertrouwde omgeving met een extra steuntje in de rug om unieke talenten te ontwikkelen, omdat leren en werken een gevoel van zelfstandigheid en eigenwaarde geeft.

Scroll naar boven