Werkleerbedrijf

Werken op het Friendship Sports Centre

Het Friendship Sports Centre is meer dan sport alleen. Het is ook een werkleerbedrijf. Kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte willen net als valide kinderen later gewoon meedraaien in de maatschappij. Net als ieder ander werken om een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen. Maar door hun achterstand hebben ze een extra springplank nodig om de arbeidsmarkt op te komen. Het Friendship Sports Centre biedt een veilige en vertrouwde omgeving met een extra steuntje in de rug om hun unieke talenten te ontwikkelen. Omdat werken en leren een gevoel van zelfstandigheid en eigenwaarde geeft.

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Voor jongeren met een PGB – persoonsgebonden budget – biedt het Centre dagbesteding aan. Op 6 september 2016 tekende Djurney in het bijzijn van haar ouders, Etienne Spee (directeur Friendship Sports Centre), Dennis Gebbink (directeur Only Friends) en Els Bijl (begeleidster van Djurney), als eerste kandidaat een contract voor het dagbestedingsprogramma. Inmiddels werken ook Jadey en Sara op het Centre, de drie meiden versterken twee dagen in de week het horecateam en het facilitaire team. Hoe ziet een werkdag op het Centre eruit? Vooral heel veelzijdig. De dagbesteding is een combinatie van werken, leren en creatieve activiteiten, en erop gericht de kandidaten – natuurlijk binnen hun mogelijkheden en belastbaarheid – volwaardige taken te laten verrichten.

Dagindeling

Voor de lunch houden de kandidaten zich bezig met keukenactiviteiten en leeractiviteiten. Djurney wil bijvoorbeeld graag leren lezen en die taak heeft Nora Roozemond – neerlandica en vrijwilligster bij het Centre – op zich genomen. Na de lunch is het eerst tijd voor een facilitaire activiteit en daarna wordt de dag afgesloten met een creatieve activiteit. Het Centre zorgt voor gekwalificeerde begeleiders op ieder vlak. De vorm van begeleiding heeft altijd zelfredzaamheid als uitgangspunt. Kandidaten de ruimte geven om te leren, fouten te maken, te ontwikkelen en te verzelfstandigen.

Trots

‘Ik wist meteen de eerste dag dat ik hier kwam werken dat ik dit wilde blijven doen’, zegt Djurney zelf. ‘Vorige week heb ik alle tafels mooi gedekt voor een evenement en ik heb meteen een foto gestuurd naar mijn ouders zodat ze kunnen zien wat ik hier allemaal doe. Ze zijn heel trots! Ik werk nog twee dagen op een andere locatie, daar mag ik paarden verzorgen. Dit is precies goed, twee dagen buiten werken en twee dagen binnen!’ Het is fantastisch om te zien hoe Djurney straalt en geniet van haar werk.

Voor meer informatie over het werkleerbedrijf binnen het Friendship Sports Centre kunt u contact opnemen met Els Bijl: e.bijl@friendshipsc.nl

Stagebedrijf

Het Friendship Sports Centre werkt intensief samen met het ROC van Amsterdam.
Naast de vele sport stageplaatsen bij sportvereniging Only Friends, zijn er stageplaatsen bij de verschillende activiteiten, evenementen en projecten die het Friendship Sports Centre biedt. Studenten van o.a. de opleidingen Sport & Bewegen, Sport & Gezondheid, Zorg & Welzijn, Facilitaire Dienstverlening, Evenementenorganisatie, Cultureel Organiseren, Marketing, Sales & Communicatie, Managementassistent, Accountmanager, Hostes(ses) en ROC op Maat lopen stage op deze bijzondere stage en leerervaringsplek. Ze leren werken met de specifieke doelgroep – kinderen en jongeren met een beperking – maar ook met volwassenen en ouderen met een beperking.